Wij zijn beoordeeld 4.8/5 sterren op Reviews.co.uk
Gratis Levering Van 48 Uur Bij Bestellingen Van Meer Dan €250
Worldwide Next Day Shipping

Privacy Policy

U mag de Site uitsluitend voor uw eigen persoonlijk gebruik bezoeken. U mag de inhoud van de site niet gebruiken voor commerciële of illegale doeleinden.

Persoonlijke gegevens worden alleen bewaard zolang als nodig is voor het doel dat door Designerwear Online Ltd is verzameld in overeenstemming met de Data Protection Act 1998.

Door ons enig materiaal toe te sturen ('Materiaal') erkent u dat we een afgeleid werk van het Materiaal mogen kopiëren, wijzigen, distribueren of creëren op een manier die we zullen bepalen. U zult ons vrijwaren indien een derde partij actie tegen ons onderneemt met betrekking tot het Materiaal.

We behouden ons het recht voor om u in rekening te brengen voor toegang tot bepaalde informatie op de Site. Wij zullen u informeren waar een vergoeding voor u wordt gevraagd voor toegang tot bepaalde diensten of informatie.

U mag geen overlast, ergernis of ongemak veroorzaken voor ons, onze klanten of onze gebruikers van de Site.

U dient geen materiaal in te dienen dat lasterlijk, beledigend, bedreigend of obsceen is voor de site of dat in ons oordeel overlast, ergernis, schade of overtreding, ongemak voor ons of enige andere persoon kan veroorzaken of dat illegaal is. We kunnen dergelijk materiaal op elk gewenst moment van de site verwijderen zonder kennisgeving of toestemming van u.

We behouden ons het recht voor om de site op elk moment te schorsen om operationele, regelgevende, wettelijke of andere redenen. We kunnen uw gebruik van de Site met onmiddellijke ingang beëindigen als u een van deze Voorwaarden schendt.

De Site kan links naar andere websites of bronnen en promoties van adverteerders en verkopers leveren, of derden kunnen verstrekken. Aangezien wij geen controle hebben over dergelijke sites en externe bronnen, erkent u dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de beschikbaarheid van dergelijke externe sites of externe bronnen, niet instemmen met en niet aansprakelijk zijn voor enige inhoud, advertenties, producten, diensten of andere materialen op of beschikbaar via dergelijke sites of bronnen van derden. Elke transactie van u met een derde partij op of via de Site zal uitsluitend plaatsvinden tussen u en die derde partij en wij zijn niet verantwoordelijk voor enig verlies of enige schade die kan voortvloeien uit dergelijke transacties, noch zullen we geacht worden op te treden als een agent voor u in dergelijke transacties.

De site en de inhoud ervan worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten, inclusief auteursrechten en handelsmerken, zoals beschreven in ons auteursrecht en handelsmerk. Behalve indien uitdrukkelijk toegestaan door ons of relevante derde partijen, gaat u ermee akkoord de inhoud van de Site geheel of gedeeltelijk niet te kopiëren, downloaden, aanpassen, wijzigen, verhuren, leasen, uitlenen, verkopen, distribueren of creëren.

Uw gebruik van de Site is op eigen risico. De Site wordt aangeboden op een "as is" en "as available" basis en we kunnen niet garanderen dat de Site geschikt zal zijn voor uw doeleinden of vereisten. Als uw pc geen ondersteuning biedt voor relevante technologie, inclusief codering, is het mogelijk dat u bepaalde services niet kunt gebruiken of bepaalde informatie op de site kunt gebruiken. De site is toegankelijk via het World Wide Web dat onafhankelijk is van ons. Uw gebruik van het World Wide Web is uitsluitend op uw eigen risico en onderworpen aan alle toepasselijke nationale en internationale wet- en regelgeving. Wij zijn niet verantwoordelijk voor alle informatie of service die u op het World Wide Web hebt verkregen. De inhoud van de site is samengesteld uit verschillende bronnen en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. We gebruiken redelijke zorg bij het compileren en presenteren van de inhoud van de site, maar we geven geen garantie dat de inhoud volledig, nauwkeurig, foutloos of virusvrij of actueel is. Voor zover toegestaan door de wet, doen wij afstand van alle garanties, voorwaarden en andere voorwaarden van welke aard dan ook, hetzij expliciet of impliciet, hetzij in contract, onrechtmatige daad (inclusief aansprakelijkheid voor nalatigheid) of anderszins, inclusief maar niet beperkt tot enige geïmpliceerde termijn van bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, en elke standaard van redelijke zorg en vaardigheid.

Voor zover toegestaan door de wet en met uitzondering van overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid, sluiten wij alle aansprakelijkheid uit voor verlies of schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de Site (inclusief het vertrouwen op enige informatie die erop staat).

Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en ons. Elke tekortkoming door ons om enig recht of bepaling van de Voorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, houdt geen verklaring van afstand van dat recht of die bepaling in. Deze Voorwaarden en de relatie tussen u en ons worden beheerst door het recht van Engeland en de Engelse rechtbanken hebben niet-exclusieve jurisdictie over geschillen. We behouden ons het recht voor om de Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Dergelijke variaties worden onmiddellijk van kracht zodra ze op de Site worden geplaatst en door deze te blijven gebruiken. U wordt geacht dergelijke variaties te accepteren.

Boven